พล.อ.ต.นพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวิทยา 2 ได้ลงนามในแถลงการณ์มติที่ประชุม วาระพิเศษ 1/2557 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 วันที่ 3 เม.ย. 2557 โดยมีข้อความดังนี้

จากกระแสสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และวงโยธวาทิตถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยสมาคมศิษยเก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จึงได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีมติของที่ประชุม ดังนี้

1.มติที่ประชุมเห็นสมควรให้เปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ โดยทางสมาคมศิษย์เก่าจะมีการดำเนินการทำหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดของผู้อำนวยการอย่างช้าภายในวันที่ 8 เม.ย.2557 ดังนี้

1.1 รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

2.มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 แสดงความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ดังนี้

1.1 พิจารณาย้ายออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยทางสมาคมศิษย์เก่าจะดำเนินการทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

1.2 แสดงความรับผิดชอบโดยการขอโทษต่อสังคม, อดีตอาจารย์, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กรทุกองค์กรในโรงเรียน

1.3 แสดงความรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินจำนวน 3.1 ล้านบาท