ภาพสุดท้ายที่ ศรวิชัย บันทึกไว้ก่อน แบล็กฮอว์กตก

หมายเหตุ : ภาพ/วีดีโอ จากททบ.5

ภาพสุดท้ายที่ ศรวิชัย บันทึกไว้ก่อน แบล็กฮอว์กตก