พายุสุริยะ

พายุสุริยะ

พายุสุริยะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ปีกำลังเคลื่อนตัวมายังโลก จะส่งผลให้มีการปล่อยอนุภาคประจุไฟฟ้าที่จะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบบอกพิกัดบนพื้นโลก (จีพีเอส) และทำให้เที่ยวบินต่างๆ ประสบปัญหาในการบิน จะเริ่มส่งผลกระทบต่อโลกในวันนี้

ด้าน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ คาดการเกิดพายุสุริยะครั้งล่าสุด จะส่งผลกระทบรบกวนการสื่อสารดาวเทียม จีพีเอส โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือธุรกรรมที่ใช้ดาวเทียม ส่วนผลกระทบต่อไทยจะน้อยมาก เพราะไทยอยู่แถบศูนย์สูตรซึ่งมีสนามแม่เหล็กป้องกันไว้ไม่ให้อนุภาคที่มีพลังงานสูงเข้ามาได้ง่าย จึงไม่ต้องวิตกกังวล จากการที่อนุภาคแม่เหล็กสามารถผ่านมาทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้ หลายประเทศอาจเตือนให้งดการบินผ่านขั้วโลกหรือเปลี่ยนเส้นทางการบินในช่วงเวลาดังกล่าว ชี้พายุสุริยะจะเกิดมากที่สุดในปีหน้าซึ่งครบรอบ 11 ปี แต่ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะโลกมีทั้งสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศป้องกันไว้ และโอกาสที่พายุสุริยะจะทำอันตรายโดยตรงกับโลกน้อยมาก ในอดีตไม่เคยปรากฏเหตุที่ทำอันตรายต่อมนุษย์