numwan1

พระเครื่องไทย กงล้อแห่งประวัติศาตร์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่อยู่คู่มากับสังคมไทย มาตั้งแต่ในสมัยอดีต  พระเครื่องสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา เพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ พระเครื่องในยุคแรกสร้างเป็นรูปเคารพของพระพุทธเจ้า สำหรับสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างแล้วก็จะเอาบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ ในพระอุโบสถ ฝากไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลาน ข้อมูลพระเครื่องกับมาดกทางวัฒนธรรมไทยได้รับการถ่ายทอดจาก เว็บรับเช่าพระ.com  เว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่อง พระบูชาไทย

พระในยุคโบราณ

ในสมัยโบราณกว่า 1200 ปี ยังไม่มีเทคโนโลยี่ทันสมัย การสร้างพระจึงได้นำเอาวัสดุใกล้ตัวนำมาสร้างนั่นก็คือ ดิน เรียกว่าพระเนื้อดิน คือ การนำดินเหนียวมาเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระ พระเนื้อดินแบ่งได้อีก 2 ชนิด คือ

  1. พระดินเผา พระที่ปั้นเสร็จแล้วนำเข้าเผาไฟ ทำให้พระมีความแข็งแกร่ง
  2. พระดินดิบ พระที่ปั้นเสร็จแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง ไม่คงทนเหมือนกับพระที่ผ่านการเผา

พระในยุคนี้ได้แก่ พระกระดุมศรีวิชัย อาณาจักรศรีวิชัย  พระรอด พระเปิ่ม พระสกุลหริภุญไชย ฯลฯ

เว็บรับเช่าพระ

พระโบราณยุคกลาง

พระยุคโบราณนับถอยหลังไปไม่เกิน 1,000 ปี มีการสร้างด้วยวัสดุหลากหลายมายิ่งขึ้น จากที่เดิมสร้างด้วยเดินเหนียวอย่งเดียว พระในยุคนี้มีการนำส่วนผสมอื่นมาผสมด้วย เช่น มวลสารศักดิ์สิทธิ์ ผงวิเศษต่าง ๆ ดอกไม้แห้ง ขี้ผึ้ง น้ำมันประสาน เป็นต้น ในอาณาจักรใหญ่หน่อยก็จะมีวัสดุที่แป็นโลหะ เช่น เนื้อชิน เนื้อสำริด เป็นต้น พระสกุลกำแพง พระซุ้มกอ พระกำแพงเปิดโลก พระมเหศวร พระยุคเชียงแสน พระสุโขทัย อยุธยา พระอู่ทอง

พระสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระในสมัยนี้ได้รับอิทธิพลด้านศิลปะมาจากสมัยอยุธยา ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปะของพระจะคล้ายกับศิลป์อยุธยาผสมผสานกับศิลปะยุครัตนโกสินทร์ พระในยุคนี้สร้างทั้งพระบูชา พระเครื่อง เป็นยุครุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

พระยุคหลังปี 2500

พระยุคนี้มีการสร้างกันแพร่หลาย ในปี พ.ศ. 2500 มีพิธีปลุกเสกพระครั้งมโหราฬคือพิธีปลุกเสกพระกึงพุทธศาสนา มีการปลุกเสกพระ 25 ศตวรรษ เป็นพิธีใหญ่มาก มหกรรมพิธีปลุกเสกพระครั้งนี้ได้เป็นต้นแบบในการจัดพิธีปลุกเสกพระในยุคต่อ ๆ มา

พระยุคปัจจุบัน

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีเครื่องมือทันสมัย เครื่องจักรในการผลิตพระได้รับการพัฒนาทำให้พระที่ผลิตมีความสวยงาม รายละเอียดคมชัด ผลิดได้ครังละมาก ๆ ถือเป็นยุคทองในการสร้างพระเครื่อง ทั้งยังมีการซื้อขายแลกเปลียนพระเครื่องอย่างเป็นลำเป็นสัน เป็นเชิงธุรกิจเต็มรูปแบบก็ในยุคนี้