ฝึกกล้ามเนื้อหลัง

การฝึกกล้ามเนื้อหลังจะช่วยเพิ่มแรงเบ่งและเบ่งได้นานขึ้นก่อนกำหนดคลอด 2-3 เดือนควรฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง โดยวิธีดังนี้ คือ ให้นั่งลงอย่างช้าๆ เปลี่ยนท่าเป็นท่านั่งคลานโดยหัวเข่าและฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง ยันกับพื้นขณะกำลังหายใจออกให้เคลื่อนก้นและเชิงกรานมาข้างหน้าอย่างช้าๆ พร้อมๆ กับการบังคับให้กล้ามเนื้อหน้าท้องบริเวณกระเพาะหดลงโดยแขนและหัวเข่าอยู่คงที่ หลังของคุณจะโค้งนูนขึ้นมาทางด้านหลัง แล้วกลั้นในท่านั้นไว้สัก 10 วินาที จึงค่อยคลายตัวและหายใจเข้า ทำซ้ำและซ้ำอีกประมาณ 10 ครั้ง และควรฝึกทำวันละ 2 เวลา จะช่วยให้คุณมีแรงเบ่งที่ดี

ฝึกกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน เพื่อเตรียมตัวเบ่งคลอด                                                           

    การเบ่งคลอดลูกทางช่องคลอดจำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ เชิงกรานแข็งแรง เพื่อผลักดันให้ลูกคลอดออกมาได้ กล้ามเนื้อรอบเชิงกราน จะช่วยในการบีบตัวของช่องคลอดบริเวณรอบๆ ปากมดลูกและช่วยให้การบีบตัวของลำไส้ขณะจะถ่ายอุจจาระขณะตั้งครรภ์กล้ามเนื้อบริเวณนี้จะอ่อนและขยายตัว การทำงานของกล้ามเนื้อในช่องเชิงกรานบีบรัดตัวตั้งแต่เดือนที่ 6 ของการตั้งครรภ์ คุณอาจจะนั่ง ยืน หรือนอนในการฝึกกล้ามเนื้อเหล่านี้ โดยพยายามทำวันละ หลายๆ หน ให้ฝึกบังคับกล้ามเนื้อช่องคลอดบีบรัดตัว โดยการบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณช้องคลอดนี้จะคล้ายกับว่าช่องคลอดกำลังดูดสิ่งของเข้าสู่ภายในช่องคลอด ลองนึกภาพแล้วทำดูครั้งละ 5-10 หน ควรทำวันละ 3 เวลา