โฟร์ซีซั่น

นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊ก ชี้แจงข้อกล่าวหา ว.5 โฟร์ซีซั่นส์ ย้ำคุยเศรษฐกิจกับหลายคน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ยันให้เกียรติสภาไม่คิดหนีกระทู้สด บอกไม่ถนัดเกมการเมือง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Yingluck Shinawatra โดยระบุว่า มีการโจมตีกล่าวหากรณีการเดินทางไปพบกลุ่มบุคคล ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ นั้น ดิฉันขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

ประเด็นต่อข้อกล่าวหา เรื่อง “หนีการประชุมสภาฯ ไม่รับผิดชอบต่องานสภา” ขอเรียนชี้แจงว่า ทราบดีและภูมิใจเสมอที่พี่น้องประชาชน ที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ด้วยอีกสถานะหนึ่ง ประชาชนก็ได้ให้ความไว้วางใจ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นในแง่ของการทำงาน ถือเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน ที่ต้องทำหน้าที่บริหารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตามหลักการของการบริหารราชการที่ดี การใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องที่ต้องกระทำ แต่ใช่ว่าจะไม่เคารพสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับข้อกล่าวหาต่อดิฉันว่าหนีการประชุมสภาฯ และไม่รับผิดชอบต่องานสภาฯ นั้น ไม่เป็นความจริงขอชี้แจงว่า การประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ทราบว่า ในวันดังกล่าวมีวาระรับทราบในเรื่องต่างๆ แต่ไม่มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรี ต้องเข้าประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในวันดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่มีการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ก็ได้เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา เพื่อมาร่วมรับฟังและสอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีการอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ทั้งยังได้ลงชื่อในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา ประมาณ 16.16 น. ด้วย

ส่วนประเด็นต่อข้อกล่าวหาเรื่อง “ไม่มาตอบกระทู้ของ ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี” นั้น กระทู้ถามของ ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ เป็นการตั้งกระทู้สด ซึ่งดิฉันอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ลพบุรี ต่อเนื่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ดังที่สื่อมวลชนได้ติดตามรายงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ดี เมื่อทราบว่ามีผู้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับตัวดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรี ดิฉันได้มอบหมายให้ทาง พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามสดแทน ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ตามข้อบังคับของสภาฯ

ส่วนประเด็นต่อข้อกล่าวหาเรื่อง การเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เป็นเรื่องส่วนตัว กระทำผิดจริยธรรม และมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ขอเรียนว่าในวันดังกล่าว ดิฉันได้ไปพบกับกลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวนหลายคนที่ชั้น 7 ซึ่งเป็น Executive Club ของโรงแรมดังกล่าว เป็นสถานที่เปิดเผยและเป็นการเดินทางไปเพื่อการรับฟังสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยในการเดินทางไปครั้งนี้ได้มีผู้พบเห็นเหตุการณ์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรม พนักงานบริการ หรือ หน่วยรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ด้วยผู้ที่มาพบหารือไม่ต้องการที่จะปรากฏเป็นข่าว กำหนดการนี้ จึงไม่มีการแจ้งสื่อมวลชนแต่ประการใด โดยในวันนั้นไม่มีการพูดจาเรื่องธุรกิจส่วนตัว ไม่มีการพูดถึงการเวนคืนที่ดินเพื่อเป็นที่รับน้ำ หรือเป็นพื้นที่น้ำผ่านที่เรียกว่า ฟลัดเวย์ (Flood Way) พื้นที่แก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ การชะลอการประเมินราคาที่ดินหรือ เรื่องอื่นเรื่องใดที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ตามที่มีการกล่าวหา

ทั้งนี้ ใคร่ขอชี้แจงด้วยว่าที่ดิฉัน ไม่ได้โต้ตอบข้อกล่าวหาที่ไร้สาระนี้แต่ต้น เพราะเห็นว่าเป็นเกมการเมือง ซึ่งไม่ถนัด ดิฉันอาสาประชาชนมาเพื่อทำงาน และดิฉันเป็นนักบริหารที่เชื่อว่า ผลงานจะเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจ ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ส่วนตน เอื้อประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกอย่างที่ดิฉันทำ ก็เพื่อความผาสุกที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนทุกคน