เมื่อเวลา 08.42 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ประกาศทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาขอยุบสภา โดยการยุบสภาเป็นกลไกปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเหตุผลที่รัฐบาลตัดสินใจยุบสภา ว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขวิกฤตทางการเมืองต่างๆ ด้วยการพูดคุยเจรจา แต่ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน หวั่นเกิดความรุนแรงและไม่ต้องการให้ประเทศเกิดความสูญเสียอีก  จึงคิดว่าการยุบสภาเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสิน ตามระบอบประชาธิปไตย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมตัดสินอนาคต ว่าต้องการชาติเดินไปอย่างไรด้วยสันติ โดยจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุด ขอให้ประชาชนใช้สิทธิด้วยความรอบคอบ