หมอผ่าอะไรไม่รู้ออกจากตับ

หมอผ่าอะไรไม่รู้ออกจากตับ