ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่

ขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังจากได้คำนวณอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาเอ็นจีวีที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น ปัจจุบันมีจำนวนแท็กซี่ 100,000 คัน วิ่งให้บริการจริง 80,000 คัน โดยระยะทาง 100 กิโลเมตร จะมีผู้โดยสารร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นการวิ่งรถเปล่าตระเวนหาผู้โดยสาร โดยหลังจากศึกษาต้นทุน พบว่า ค่าใช้จ่ายของผู้ขับแท็กซี่สูงขึ้นร้อยละ 20 และมีรายได้ลดลง

เบื้องต้น กระทรวงคมนาคมได้สรุปแนวทางช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ โดยปรับขึ้นค่าโดยสารตามระยะทาง เพิ่มขึ้นจากเดิมระยะละ 50 สตางค์ เช่น กิโลเมตรที่ 2-12 กิโลเมตร จากเดิม 5 บาท เป็น 5 บาท 50 สตางค์ แต่ไม่ให้ปรับขึ้นค่ามิเตอร์เริ่มต้นจาก 35 บาท เป็น 40 หรือ 50 บาทตามที่กลุ่มแท็กซี่ร้องขอ เนื่องจากเห็นว่า จะส่งผลกระทบต่อทั้งผู้โดยสารและแท็กซี่เอง เนื่องจากจะมีผู้ใช้บริการน้อยลง โดยจะนำแนวทางนี้ไปหารือกับกรมขนส่งทางบกและกระทรวงพลังงาน รวมทั้งกลุ่มแท็กซี่ เพื่อให้ประกาศใช้ก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีรอบใหม่วันที่ 16 เมษายนนี้