แม่น้ำเน่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม

20 March of 2012 by

แม่น้ำเน่า

แม่น้ำเน่า

 

เกิดปรากฏการณ์แม่น้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองส้ม ที่จังหวัดไห่เอี๋ยน มณฑลเจ้อเจียง สาเหตุเกิดจากการปล่อยน้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน ทำให้น้ำมีสารฟอสเฟตเจือปนสูงกว่ามาตรฐานจนกลายเป็นสีเหลืองส้ม ทำให้แม่น้ำแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “แม่น้ำเหลือง” หรือ “แม่น้ำส้ม” ขณะที่บริเวณที่น้ำแห้งจะพบเป็นคราบสีเหลืองคล้ายสนิม

จากสภาวะน้ำเน่าเสียนี้ ทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นแปลงเกษตร แต่ประชาชนบริเวณนั้นไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้อยู่ห่างไกลจากระบบชลประทาน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

รังผึ้ง

Previous:

โคตรสยอง ฝูงผึ้งแห่ทำรังยักษ์ที่ผนังบ้าน

ปลาช่อนยักษ์

Next:

จับปลาช่อนยักษ์ 3 ตัว ที่อยุธยา

You may also like

Comments are closed.