DTAC

16 ส.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า กสท.ได้ส่งจดหมายขอให้ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC) ระงับการให้บริการ 3G บนคลื่นเดิมในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตจากกสท.ในฐานะเจ้าของสัมปทาน โดยต้องการรอผลการตีความของอัยการสูงสุดก่อน

ทั้งนี้ ถ้าทาง DTAC ไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ได้ส่งไป และยังยืนยันที่จะเปิดให้บริการในวันนี้ กสท.ก็จะนำข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามขั้นตอนสัญญาสัมปทาน

อย่างไรก็ตาม ต้องดูก่อนว่าตามขั้นตอนสัญญาทำได้ครบตามขั้นตอนกระบวนการหรือเปล่า หากส่งศาลไปตอนนี้ก็ไม่รับฟ้อง ถ้าคุยกันในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ ไม่ได้ก็ต้องไปที่ขั้นตอนของศาล